Rigófütty Óvoda

ovoda

A 2018-ban átadott Nagygalambfalvi Rigófütty Óvoda épülete nyugodt, csendes környezetben helyezkedik el, egy forgalomtól mentes mellékutcában, melyet két oldalról a természet övez. A 2 csoport közül az egyik napközis programmal, a másik pedig normál programmal működik. A csoporttermek akárcsak az óvoda udvara modern, korszerűen felszerelt, berendezésükkor fontos szerepet töltött be a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vétele, a biztonságos, gyerekbarát környezet kialakítása.

Óvodánk munkaközössége fontosnak tartja az érzelmi biztonság kialakítását. Napjainkat derű, oldott légkör, nyugalom, érzelmi kiegyensúlyozottság jellemzi. Fontos szerepet tulajdonítunk az alkalomszerű, életszerű, mindennapi tapasztalatok jelentős szerepének, amelyek természetes módon beépülnek a gyermekek életébe.

Tevékenységeink tervezésénél, megvalósításánál nagy hangsúlyt fektetünk a sokoldalú képességfejlesztésre, a gyerekek kompetenciáinak fejlesztésére. Témától és a gyermekek életkorától függően szabadon választhatóan, játékba integrálva, vagy szervezetten valósítjuk meg a fejlesztést. A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követjük, és azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek belső érésük, valamint a családi nevelés, és az óvodai nevelési folyamat eredményeként az óvodáskor végére az iskolai munkához szükséges értelmi, testi, lelki és szociális fejlettség birtokában legyenek.

Napközis programunk keretén belül fontosnak tartjuk a gyerekek pihentető alvását és a nyugodt légkör megteremtését. E napi rutin nemcsak a fizikai szükségleteit elégíti ki a gyerekeknek, hanem biztonságérzetét is növeli.

A délutáni tapasztalati területek szerinti tevékenységek mellett minden napra tervezünk érdekes foglalkozásokat, amik kicsit másabbak a megszokottaknál. Hétfőnként játékos angolt tartunk, keddenként okos matematikát, szerdánként népi gyermekjátékokat tervezünk, csütörtökre gyerektornát, mozgásfejlesztést. A hét lezárásaként akadálypályákat, versenyjátékokat szervezünk.

Arra építünk, hogy a gyermek sokat játszhasson, sok zenét hallgathasson, énekeljen, rajzoljon és alkosson. Egy szabad mozgásteret biztosítunk számára, ahol lehetősége van sok testmozgásra is. Odafigyelünk a tehetséggondozásra is, felfedezzük, hogy a gyermek melyik területen rendelkezik jó képességekkel.

Az intézményünk nevelőtestülete rugalmas, fejlődőképes és innovatív. Nem zárkózunk el a változástól, folyamatosan lépést tartunk az újításokkal, melyek megvalósítása középpontjában gyerekeink igényei, testi-lelki-szociális jólléte áll.

Fontos szerepet tölt be életünkben a fejlődés, az önképzés, a szakmai előrelépés. Falubeli óvoda lévén lépést tartunk a környező városok óvodáival, hiszen minden adott, ami ahhoz szükséges, hogy színvonalas, minőségi nevelést biztosíthassunk gyerekeinknek.

Olyan intézménnyé szeretnénk válni, mely mindig lépést tart napjaink kihívásaival, mely gyerekeinket is felkészíti a mindennapi életre és megfelel a társadalmi elvárásoknak ugyanakkor őrzi hagyományainkat is és középpontjában mindig a GYEREK áll, most és mindörökké.


Nyomtatás