A zsűrizés

A zsűrizés

XIX. „Fától fáig, verstől versig” versmondó verseny 2021

 

Értékelési szempontok:

 1. előadásmód: a természetes, lélekből jövő előadásmódot értékeljük, a szavaló tudjon érzéseket közvetíteni, a megjelenített érzések legyenek összhangban a választott költemény hangulatával. A „túlmondást”, túllihegést, nem odaillő erős pátoszt divatjamúltnak tekintjük.
 2. szép, tiszta beszéd: a választott vershez illő hangsúly, hanglejtés. Hangerő, hangszín, beszédritmus árnyalása.
 3. korosztálynak megfelelő versválasztás
 4. szöveghűség, fejből mondja a verset, ne olvassa
 5. elfogadható minőségi videofelvétel.
 6. amennyiben a versenyző színpadias mozdulatokkal „dúsítja“ a szavalatát, pontot veszít.

 

Zsűri:

Előkészítő osztály, II. osztály:

 • Fülöp Anna Julianna, Petőfi Sándor Általános Iskola, Székelykeresztúr
 • Botorok Annamária, Nagygalambfalvi Általános Iskola
 • Beke Mónika, Nagygalambfalvi Általános Iskola
 • Chiperi Katalin, Nagygalambfalvi Általános Iskola


I.osztály

 • Csomor Emőke, Bögözi Általános Iskola
 • András Réka, Nagygalambfalvi Általános Iskola
 • Székely Emese, Nagygalambfalvi Általános Iskola


III., IV. osztály

 • Ilyés Ildikó, Székelyszentkirályi Szent István Általános Iskola
 • Zsidó Annamária, Nagygalambfalvi Általános Iskola
 • Bocskor Kinga Éva, Nagygalambfalvi Általános Iskola


V, VIII. osztály

 • Dáné Szilárd, Hargita Megyei Tanfelügyelőség, a zsűri elnöke
 • László Velin Orsolya, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
 • Sándor György, Nagygalambfalvi Általános Iskola


VI-VII. osztály

 • Vetési Nándor színész, kántor, Nagygalambfalvi Református Egyház
 • Szőke Hajnal, Bányai János Szakközépiskola
 • Fülöp Sándor, Nagygalambfalvi Általános Iskola

 


Nyomtatás